Nyheter

Välkommen till vårt nyhetsarkiv

News image
2016-06-16

Vanliga frågor Nya ISO 9001:2015

Vi får in en del frågor med anledning av den nya utgåvan av ISO 9001. Här har vi besvarat de vanligaste frågorna. I vissa fall finns det dock en osäkerhet när det gäller de bedömningar som olika tredjepartsrevisorer kan förväntas göra, men det är ju även något som gäller för den tidigare utgåvan av standarden.

Läs mer >>

News image
2016-04-06

Ny standard för arbetsmiljöledning - OHSAS 18001 blir ISO 45001

Hösten 2015 kom de nya versionerna av kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Näst på tur står en förnyelse av standarden för arbetsmiljöledningssystem, OHSAS 18001, som i oktober 2016 blir en ISO-standard - ISO 45001.

Läs mer >>

News image
2016-03-07

Framtiden för hållbarhet börjar nu

Jag minns känslan av att träda in i framtiden när jag tänker tillbaks på tiden kring millennieskiftet. De var nu det skulle hända. Det här var århundradet som vi skulle uppnå en hållbar utveckling. Den utveckling som stakats ut med agenda 21. Agendan för det 21:a århundradet.

Läs mer >>