Nyheter

Välkommen till vårt nyhetsarkiv

News image
2016-03-07

Framtiden för hållbarhet börjar nu

Jag minns känslan av att träda in i framtiden när jag tänker tillbaks på tiden kring millennieskiftet. De var nu det skulle hända. Det här var århundradet som vi skulle uppnå en hållbar utveckling. Den utveckling som stakats ut med agenda 21. Agendan för det 21:a århundradet.

Läs mer >>

News image
2016-03-02

Rundabordssamtal om cirkulär ekonomi

Ragn-Sells och RSM&CO anordnade den 16:e februari rundabordssamtal om EU-kommissionens handlingsplan för omställningen till den cirkulära ekonomin. Syftet var att få in svenska aktörers synpunkter vilka ska sammanställas i ett betänkande som Ragn-Sells ska lämna till miljödepartementet.

Läs mer >>

News image
2016-02-24

Ny föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket går ut hårt med information om den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den träder i kraft den 31 mars 2016 och kommer beröra alla verksamhetsutövare.

Läs mer >>