Ulrica Larsson

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag började på Ramboll i juni 2017. Innan dess har jag arbetat inom den offentliga sektorn i cirka 10 år. Min utbildning, en magisterexamen i miljöteknik, har gett mig en bred bas att stå på inom miljöområdet. I dag jobbar jag främst med följande typ av uppdrag:

  • Kemikaliehantering - riskbedömning, säker hantering och förvaring
  • Tillståndsansökningar
  • Upprättande av egenkontroll
  • Genomförande av periodiska undersökningar
  • Lagbevakning och lagefterlevnad
  • Stöd vid myndighetskontakter

 

Kontakta mig

Contact picture

Ulrica Larsson

0733-27 90 72

Kontakta mig >>