Sofie Engel

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Sofie Engel har bredden som sin spetsegenskap och har en gedigen miljöutbildning. Sofie har erfarenhet av att arbeta med alla faser i ett miljöledningssystem och varit ansvarig för allt från planering och implementering till uppföljning och revisionshantering. Expertområdet är miljöledningssystem inom evenemangsbranschen.

Sofie har en bakgrund inom kommunal verksamhet som miljöskyddsinspektör och miljöingenjör med fokus på avloppsrelaterade frågor. Hon har därifrån med sig erfarenheter av myndighetskontakter och myndighetsprocesser. Sofie jobbar dessutom med frågor som rör lagbevakning, tillståndsprövningar, internrevision, miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Ledarskap och utbildning är två områden som Sofie brinner för och hon är kursledare för Rambolls:s miljörelaterade kurser.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Kontakta mig

Contact picture

Sofie Engel

0733-27 90 74

Kontakta mig >>