Oscar Ölund

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Oscar har varit hos Ramboll sedan 2010. Hans expertområden är ledningssystem, hållbarhet och CSR-revision. Oscar är flitigt anlitad både av företag som behöver stöd och hjälp med införande av ledningssystem och för att utvärdera ledningssystemets funktion genom s.k. internrevision. Oscar är en meriterad miljödiplomeringsrevisor. Han är också utbildningsledare i miljökunskap, leverantörsuppföljning och revison med fokus på CSR, miljödiplomering och miljöledning enligt ISO 14001.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.
  • Godkänd tredjepartsrevisor för kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas
  • CPI-certifierad CSR-revisor

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>