Niclas Holm

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har varit konsult sedan slutet på förra årtusendet. Mitt huvudsakliga kompetensområde är lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö där jag genomfört ett stort antal lagidentifieringar och lagrevisioner inom de flesta branscher. Jag arbetar också med miljölagstiftning genom tillståndsansökningar, periodiska undersökningar och liknande ärenden. Inom lagstiftningsområdet gör jag uppdrag inom Reach och RoHS som t.ex. uppföljning i leverantörskedjan av reglerade ämnen.

Jag är ansvarig för den lagbevakningstjänst som vi har vilket bland annat innebär att styra våra arbetsprocesser, stämma av kundernas behov och önskemål samt styra utvecklingen av tjänsten.

Jag gör revisioner av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt arbetsuppgifter kopplade till ledningssystem som t.ex. miljöaspekter, arbete med processer och rutiner m.m. Inom områdena miljölagstiftning, Reach/RoHS, allmän miljökunskap och revisioner håller jag utbildningar.

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>