Nicklas Gustavsson

Kontor: Perstorp

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör miljö, hälsa och kemikalier. Jag har bland annat arbetat med miljögiftsövervakning, hälsoriskbedömning av kemikalier i livsmedel, varor, och läkemedel, riskanalyser av material i varor och säkerhetsbedömning av kosmetik. Att hålla utbildningar, hjälpa företag att hålla sig uppdaterade inom lagstiftning samt utföra revisioner och besiktningar är andra uppgifter som jag gärna hjälper kunder med.

Kontakta mig

Contact picture

Nicklas Gustavsson

0730-93 93 33

Kontakta mig >>