Martha Toftgård

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Sedan 2014 har jag jobbat som konsult på RSM&CO/Ramboll. Här stöttar jag våra kunder i det löpande miljöarbetet med allt från miljöutredningar till markundersökningar. Jag har erfarenhet av prövning och tillsyn enligt miljöbalken från min tidigare anställning som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Linköpings kommun och som konsult har jag arbetat med tillståndsprocesser, periodiska miljöbesiktningar, MKB och egenkontroll.

Inom området förorenad mark arbetar jag med att ta fram provtagningsplaner, utföra markprovtagningar och utvärdera och sammanställa undersökningsresultat. Jag har gått SGF:s utbildning Miljötekniska markundersökningar och är även engagerad i styrelsen för Nätverket Renare mark-Öst.

Jag bevakar och tolkar miljö- och arbetsmiljölagstiftning inom ramen för vår lagbevakningstjänst och kan även hjälpa till att tex leda lagrevisioner samt hjälpa till med att ta fram och implementera lämpliga åtgärder i verksamheten.

Andra områden som jag har erfarenhet av är miljöledning, kemikaliehantering och miljöbedömning av produkter och varor och jag jobbar också med att ta fram webutbildningar inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Kontakta mig

Contact picture

Martha Toftgård

0709-27 49 94

Kontakta mig >>