Maria Lindkvist

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag är i grunden utbildad inom livsmedelsteknik med erfarenhet av ledningssystem inom livsmedel, kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom framförallt tillverkande industri. I mina tidigare arbeten, både som kvalitets- och miljöchef men även som konsult, har jag arbetat brett med livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö men även förbättringsarbete och Lean Production. Inom Ramboll verkar jag inom mina kompetensområden med allt ifrån lagstiftning och certifiering till uppbyggnad av egenkontrollprogram, rapportering och stöd vid t.ex. myndighetskontakter.

Kontakta mig

Contact picture

Maria Lindkvist

Konsult och kursledare

0733-27 90 78

Kontakta mig >>