Maria Länje

Kontor: Göteborg

Vad tycker du är roligast i rollen som kursledare?

Att vara kursledare är roligt, stimulerande och lärorikt.
Genom kontakten med deltagarna och diskussionerna
under utbildningen får jag värdefull insikt i hur olika organisationer
tar sig an hållbarhetsredovisning i praktiken.

Jag bygger på min egen kunskap om vilka utmaningar som
finns, men får även veta mer om vilka fördelar deltagarna
upplever och hur hållbarhetsredovisning kan utveckla
företagets hållbarhetsarbete. Det är alltid lika spännande
att se när människor tar till sig kunskap och sedan börjar
reflektera utifrån sitt eget perspektiv.

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>