Malin Hagh

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Malin har arbetat som arbetsmiljöingenjör i mer än 30 år och brinner för arbetsmiljöfrågor. Hon har erfarenhet från många olika branscher, allt från privat tillverkningsindustri till offentlig verksamhet. Malin ger stöd och råd i olika arbetsmiljöfrågor, allt ifrån handledning vid uppbyggandet av arbetsmiljösystem, SAM, och arbetsmiljörevision till rådgivning i mer konkreta frågeställningar som maskinsäkerhet, belastningsergonomi, kemikaliehantering och arbete kring företagens säkerhetskultur. Malin är också en mycket engagerad och populär kursledare som håller både öppna och företagsinterna utbildningar.

  • Godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg

Kontakta mig

Contact picture

Malin Hagh

Konsult och kursledare

0709-11 99 72

Kontakta mig >>