Magnus Svensson

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Magnus har mångårig erfarenhet av att fungera som miljöstöd åt olika företag inom främst tillverkande industri. I rollen ingår att vara behjälplig med ex. tillståndsprövningar, besiktningar, intern revisioner, riskanalyser, vattenprovtagningar, reningstekniker, miljöutredningar, egenkontroll, miljölagstiftning, ISO 14001 m.m.

Under senaste 5 åren har även Magnus arbete med olika uppdrag rörande förorenad mark där miljötekniska markundersökningar blivit allt vanligare för att erhålla en översiktlig bild över misstänkt föroreningssituation på en fastighet eller område.

Kontakta mig

Contact picture

Magnus Svensson

0761-01 79 69

Kontakta mig >>