Karin Palmblad

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Karin hjälper verksamhetsutövare med rådgivning, utbildning och processframtagning för att förstå hur säkerhetsskyddet behöver struktureras i praktiken. Med bred erfarenhet inom säkerhetsområdet har Karin även projektlett komplexa säkerhetssatsningar inom säkerhetsskydd, säkerhetskultur och totalförsvar såväl inom privata sektorn som den offentliga.

Med över 20 års erfarenhet inom säkerhetsområdet där människan stått i fokus har hon inspirerat och engagerat till ständig förbättring, samverkan och erfarenhetsåterföring.

Kontakta mig

Contact picture

Karin Palmblad

Konsult och kursledare

070-724 70 00

Kontakta mig >>