Johan Sund

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Jag arbetar som konsult och utbildare inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ledarskap. Jag har stor erfarenhet av införande och utveckling av ledningssystem för ISO 9001/14001, OHSAS 18001/ISO 45001 samt Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utöver det genomför jag uppdrag som involverar lagstiftning inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

Jag är kursansvarig för våra öppna utbildningar Nya ISO 9001:2015 samt Grundläggande kvalitetsledning samt är certifierad för att hålla ledarskapsutbildningen Förtroendefullt Samarbete.

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>