Ida Olofsson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Ida har en magisterexamen i biologi med inriktning marinbiologi. Hon har sedan tidigare erfarenhet av införande och utveckling av miljödiplomering samt företagsintern utbildning. Som konsult och utbildare arbetar hon främst inom miljöområdet men även inom arbetsmiljö och kvalitet kopplat till ledningssystem. Exempel på uppdrag är införande och utveckling av ISO14001, 9001, internrevisioner, miljödiplomering, lagefterlevnadskontroller samt myndighetsärendet tex miljörapporter.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.

Kontakta mig

Contact picture

Ida Olofsson

Konsult och kursledare

0705-27 48 98

Kontakta mig >>