Helena Kjellberg

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har bred kompetens inom miljö-och arbetsmiljöområdet och har arbetat med dessa frågor sedan 2001. Började inom miljöområdet, men arbetar nu även mycket med arbetsmiljö och farligt gods. Vanliga uppdrag är tex:

  • Identifiering av relevanta lagkrav inom miljö- och arbetsmiljöområdet, uppdateringar av laglistor samt genomförande av lagrevisioner för att kontrollera att kraven efterlevs i verkligheten
  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg
  • Utbildningar inom arbetsmiljöområdet, farligt gods, miljökunskap, ledningssystem samt miljö- och arbetsmiljölagstiftning
  • Revisioner och förbättringar av ledningssystem

 

Kontakta mig

Contact picture

Helena Kjellberg

Kursledare & Säkerhetsrådgivare

0709-27 49 84

Kontakta mig >>