Håkan Hellström

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Håkan har över 30 års erfarenhet av miljöbranschen. Först som handläggare av miljöskyddsärenden vid Länsstyrelsen i Östergötland, och sedan drygt 20 år som konsult inom främst miljöskydd. Tillståndsprövning, MKB och kontakter med myndigheter är kärnområdena, men med så lång erfarenhet har Håkan jobbat med det flesta områdena inom miljöskydd: besiktningar, upprättande och underhåll av ledningssystem, revisioner, lagefterlevnad, you name it. De flesta branscher är välbekanta, allt från tillverkningsindustri och förbränningsanläggningar till avfalldeponier och hamnar. Håkan har även haft uppdrag inom arbetsmiljömrådet. Han har under åren haft stor del i arbetet med vårt lagbevakningsverktyg.

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig >>