Erica Westlund

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Jag är miljövetare från Stockholms universitet och har jobbat med miljösamordning på Sollentuna kommun, upphandlingar på Statens Fastighetsverk, som SHM-koordinator på Recipharm Stockholm samt projektledning och handläggning på Naturskyddsföreningen.

Mina kompetenser är miljösamordning, miljöledningssystem (ISO 14001), miljölagstiftning och projektledning. Jag arbetar med bland annat lagbevakning, internrevisioner och hållbarhetsredovisning.

Kontakta mig

Contact picture

Erica Westlund

0707-96 02 49

Kontakta mig >>