Emma Ringström

Kontor: Göteborg

Emma har bred erfarenhet av hållbarhetsarbete på både strategisk och operationell nivå från arbete som hållbarhetsexpert/hållbarhetschef. Hon har också mer än 15 års erfarenhet av systemanalys, t.ex. livscykelanalyser, miljövarudeklarationer (EPD), klimatberäkningar för produkter och organisation. Emma kombinerar dessa områden och använder ett värdekedjeperspektiv i sitt arbete och använder gärna data som underlag till faktabaserade beslut.

Som konsult arbetar Emma som projektledare, rådgivare och kursledare inom olika områden.  Hon kan stötta er med t.ex. intressent- och väsentlighetsanalyser, riskanalyser, utveckling och implementering av hållbarhetsstrategier och policies, framtagning av mål, utveckling av program och handlingsplaner, uppföljning och rapportering av resultat enligt GRI och svensk lag, klimatrapportering, utveckling av en hållbar leverantörskedja, livscykelanalyser, miljövarudeklarationer samt kemikaliehantering med mera.

Emma är en av våra många engagerade kursledare och hon håller både öppna och företagsinterna utbildningar.

Kontakta mig

Contact picture

Emma Ringström

Konsult och kursledare

010-615 33 71

Kontakta mig >>