Bengt-Arne Bodén

Kontor: Perstorp

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har varit hos Ramboll sedan 2008 och arbetar med miljömätningar.

Jag har erfarenhet av emissionsmätningar till yttre miljö som till stor del utgörs av stofthaltsmätning samt bestämning av halt TOC (Totalt organiskt kol) i utgående process- och rökgaser. Även verkningsgradsbestämning av reningsanläggningar för lösningsmedelshaltiga processgaser hör till de vanligaste uppdragen. Jag arbetar även brett med arbetsmiljömätningar.

 

Kontakta mig

Contact picture

Bengt-Arne Bodén

0703-41 21 55

Kontakta mig >>