Åsa Källvik

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har en mångårig erfarenhet som både miljö- och kvalitetschef och konsult inom miljö-, arbetsmiljö-, kvalitets och hållbarhetsområdet. Erfarenheten omfattar en rad olika branscher som avfallshantering, tillverkande industri, kultur och handel. Jag hjälper företag vid uppbyggnad, utveckling och implementering av ledningssystem samt stöttar verksamheter i deras hållbarhetsarbete. Den mångåriga erfarenheten medför att  jag har en god förståelse för olika verksamheters behov och utifrån detta kan ge stöd och hitta anpassade lösningar.

Kontakta mig

Contact picture

Åsa Källvik

0709-27 49 55

Kontakta mig >>