Åsa Soutukorva Swanberg

Åsa Soutukorva Swanberg är senior miljöekonom hos Ramboll Environment & Health. Hon har en pol.mag. examen i statsvetenskap och nationalekonomi från Umeå och Stockholms universitet och 20 års erfarenhet av uppdrag i Sverige och internationellt. Åsa är en av två grundare och tidigare VD för Enveco Miljöekonomi (2004-2016) och Anthesis Sverige (2016-2018).

Hennes huvudsakliga expertis och erfarenhet är samhällsekonomisk analys, t.ex. ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, kostnads-nyttoanalys (CBA), samhällsekonomisk konsekvensanalys och styrmedelsanalys. Åsa var medförfattare till Guide för värdering av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015) som presenterades vid FN:s konferens om biologisk mångfald (COP 14) i Egypten 2018.

På tema ekosystemtjänster har Åsa även deltagit i internationella uppdrag för OSPAR, HELCOM och Nordiska ministerrådet. Hon har genomfört ett flertal värderingsstudier, utvecklat en nordisk värderingsdatabas och gett ett stort antal föredrag för universitet, myndigheter, kommuner och företag. Åsa har även varit med och författat ett antal vetenskapliga artiklar om ekosystemtjänsters värde i ibland annat Polar Journal, Journal of Environmental Economics and Policy och Journal of Forest Economics.

Åsa är kursansvarig för vår Öppna utbildning Ecosystemtjänster - så värderar du den ekonomiskt.

Kontakta mig

Contact picture

Åsa Soutukorva Swanberg

Kursansvarig och konsult

010-615 68 40

Kontakta mig >>