Anne Lindersson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Med sin mångåriga erfarenhet av att jobba med miljö-, hälsa- och säkerhetsfrågor på såväl stora globala företag på koncernnivå som på det mindre lokala företaget arbetar Anne idag med konsultuppdrag och som utbildare inom främst arbetsmiljöfrågor.

Hon kan hjälpa till och stötta er med t.ex. ert systematiska arbetsmiljöarbete, revisioner, införandet av ledningssystem, säkerhetskultur, identifiering och efterlevnadsbedömning av arbetsmiljölagstiftning och riskbedömningar. 

 

Kontakta mig

Contact picture

Anne Lindersson

Konsult och kursledare

0733-27 90 79

Kontakta mig >>