Anna Sköld

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Min bakgrund har jag i energibranschen, där jag jobbat brett med olika miljöfrågor; tillstånd/MKB, ledningssystem, miljökommunikation, utbildning m.m. Under mina 10 år som konsult har jag fortsatt arbeta med dessa områden och även byggt upp god kompetens och erfarenhet inom kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Jag arbetar t.ex. med miljö/kvalitets/arbetsmiljö-stöd i verksamheter samt anläggnings- och infrastrukturprojekt, utveckling och revision av integrerade verksamhetssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Jag tycker även att det är inspirerande och givande att vara bollplank och stöd till chefer och ledningsgrupper i t.ex. verksamhetsutveckling, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Anna är enhetschef för Ramboll Enviroment & Health Mid (Linköping & Jönköping)

Kontakta mig

Contact picture

Anna Sköld

0761-01 79 73

Kontakta mig >>