Andreas Jansson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har över 17 års erfarenhet av att arbeta med rådgivning, revison och utbildning inom miljö-, arbetsmiljö-, kvalitets och ledarskapsområdet. Jag har i mina uppdrag haft förmånen att få engagera mig i en mängd olika branscher i så väl privat som offentlig sektor och i så väl stora globala koncerner som i små privatägda företag. Dessutom tillhör det vardagen att i uppdragen hantera olika verksamheters ambitionsnivåer och hantera detta enligt antingen principerna ”Best Practise” eller Good enough” . Detta har givet mig en välfylld verktygslåda av kunskap som jag kan använda för att identifiera och analysera kundernas behov och anpassa lösningar därefter.

Bland arbetsuppgifter kan nämnas:

  • Uppdragsledare vid införande och utveckling av ledningssystem enligt bl.a. ISO 14001 och ISO 9001 samt OHSAS 18001
  • Uppdragsledare i olika förbättringsmetoder som t.ex. gap-analyser, riskanalyser, effektiv målstyrning, förbättringsmetodik, orsaksanalyser osv.
  • Revisionsledare vid 3:e partsrevisioner åt ackrediterat certifieringsorgan och interna revisioner inom bl.a. ISO 14001 och ISO 9001
  • Myndighets- och lagrelaterandeuppdrag som t.ex. tillstånds- och anmälningsärenden, periodiska undersökningar, egenkontroller, riskanalyser, samt lagrevisioner.
  • Kursansvarig och kursledare för ett flertal utbildningar inom Rambolls öppna utbildningsverksamhet.

 

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>