Andreas Falegren

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Andreas är utbildad brandingenjör vid Luleå tekniska universitet och har även läst en påbyggnadsutbildning inom räddningstjänst vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Andreas har arbetat som brandkonsult i olika typer av projekt sedan 2012. Arbetsuppgifterna har innefattat brandteknisk projektering, rådgivning till entreprenörer och andra konsulter, inventeringar av befintliga fastigheter, upprättande av brandskyddsbeskrivningar/-dokumentationer samt utförandekontroll vid färdigställda entreprenader. Projekten har omfattat en bred variation av verksamheter och kunder, exempelvis bostäder, sjukhus, flygplatser, industrier/lager, kontor etc.

Sedan 2016 är Andreas certifierad sakkunnig brandskydd (SAK3) med behörighet K. Behörighet K är den högre behörighetsnivån som utöver projektering och kontroll enligt vedertagna lösningar även innefattar brandskydd som projekterats med ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Jag håller kurser inom brandskyddskraven i Boverkets Byggregler som beskriver de svenska brandskyddskraven som gäller både vid nybyggnad och ändring. Kursledarrollen är ett verktyg för att hjälpa mina kursdeltagare lösa sina problem. Den är ett naturligt komplement till konsultrollen där vi får möjlighet att förstå hur detta påverkar kursdeltagaren i sin verksamhet. Kursledarrollen ger också en möjlighet att sprida värdefull kunskap bland verksamheter för att hjälpa dem brandsäkra sina fastigheter.

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Falegren

Konsult och kursledare

010-615 66 63

Kontakta mig >>