Nya ISO 14001:2015

Kursen går igenom de viktigaste ändringarna i den nya utgåvan av standarden och vi ger er verktyg samt övar på hur ni kan hantera ändringarna i praktiken.

Kursen ger dig

Kursen ger kunskaper om hur ni kan utveckla ert nuvarande ledningssystem för att uppfylla de nya kraven i standarden. Ni får en genomgång av förändringarna och förslag på metoder och verktyg för att införliva de nya kraven i praktiken.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för drift och utveckling av miljöledningssystem. Kursen är aktuell för dig som arbetar som t.ex. miljösamordnare, miljöansvarig, miljöchef mm. och vill ha fördjupade kunskaper om hur den nya standarden påverkar er verksamhet.

Ur kursens innehåll

  • Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet
  • Involvering av intressenter
  • Metoder för bedömning av risker och möjligheter
  • Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
  • Hur man etablerar kontroll och styrning av värdekedjan

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Nya ISO 14001:2015

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning