Lagbevakning

Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Företag som är certifierade får ett ökat fokus på att följa lagstiftningen genom att deras hantering av dessa frågor granskas genom revisionen. Lagarna ändras med jämna mellanrum vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen innebär. Vi erbjuder er en effektiv, webbaserad lagbevakningstjänst som stöd.

Vi kan spara tid åt er!

Våra kunniga konsulter är ute hos företag där de arbetar med bland annat lagstiftningsfrågor, myndighetskontakter och med ledningssystem. Det ger oss en stor förståelse för vad som är viktigt för olika typer av företag. Våra analyser av ändringar i lagstiftningen blir därmed fokuserade på hur ditt företag påverkas. Detta innebär att du snabbt kan avgöra om och hur en ändring påverkar din verksamhet. Genom en kvittensfunktion är det lätt att visa att en ändring har hanterats.

Vår lagbevakningstjänst ger dig:

  • Ett effektivt och användarvänligt verktyg
  • Alltid aktuell lagstiftning
  • Tydlig information med förklarande texter av vad ändringar i lagstiftningen innebär
  • Högklassig service med snabba svar
  • En helhetsbild av de krav som verksamheten berörs av
  • Ett systematiskt sätt att arbeta med lagefterlevnad, revision och uppföljning

 

Upplägg av tjänsten

Som kund har du ett eget konto med din anpassade laglista. Där har du de författningar som du behöver hålla koll på. Vi kan inledningsvis hjälpa er att identifiera vilka lagar ni berörs av och deras betydelse för företaget. Vi informerar dig om de ändringar som görs i författningarna i din laglista samt alla nya författningar som kommer ut så du kan lägga med dem i din bevakning om de berör dig.

I tjänsten finns det flera funktioner som underlättar ditt arbete, t.ex. möjlighet att skriva kommentarer till varje lag, både hur ni berörs och andra kommentarer under rubriker som ni själva bestämmer. Det går även att lägga till eget material som t.ex. tillstånd som verksamheten har. I verktyget finns även möjlighet att dela upp företagets laglista i mindre delar utifrån hur verksamheten är uppbyggd genom funktionen laglistor. Det finns även sorteringsfunktioner i form av nyckelord för att selektera fram en del av laglistan. Det gör det enklare att arbeta med dessa frågor i större organisationer.

Tjänsten innehåller även en lagrevisionsfunktion för att utvärdera efterlevnaden av lagkraven i laglistan.

En detaljerad lista över funktionerna hittar du här.

Prislista för tjänsten hittar du här.

Låt fler vara med!

Är ni flera som behöver ha koll på lagstiftningen? Det går att lägga in fler användare med olika roller. T.ex. göra revisioner, eller varför inte skicka vidare viktiga ändringar till utvalda personer på företaget genom kvittensfunktionen. Du kan också aktivera en läslänk som ger alla på företaget möjlighet till en direktinloggning där de kan ta del av laglistan, ändringarna och revisionerna. Kanske använda den funktionen för att ge alla anställda tillgång till arbetsmiljölagstiftningen, något som varje arbetsgivare är skyldig att göra enligt Arbetsmiljöförordningen.

Mer stöd? Vi finns där!

Enkla frågor om tjänsten eller lagstiftningsfrågor besvaras av vår support. Ni kan även använda våra konsulter för olika typer av lagstiftningsrelaterade uppdrag ute hos er. 

För företag som är certifierade är det vanligt att vi hjälper till med att identifiera vilka författningar inom miljö och arbetsmiljö de berörs av samt skapar sammanfattningar till kraven så att företaget lätt kan se vilka krav som ställs utan att läsa lagtexten i sin helhet. Vi gör också lagrevisioner för att granska efterlevnaden.

Lagbevakning PLUS

Med tjänsten Lagbevakning PLUS får du extra stöd. Vi ser till att hålla era laglistor uppdaterade genom att bedöma om nya författningar berör er och då lägga in dem i laglistan. Vi skriver kommentarer om lagens betydelse för företaget. Om det sker viktiga ändringar i en lag så uppdaterar vi beskrivningen av hur ni berörs. Och vi sorterar bort ändringar som inte påverkar företaget från er kvittenslista så ni slipper belastas av dessa. Plustjänsten kan också omfatta lagefterlevnadsrevision eller regelbundna möten för att gå igenom lagändringar. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ladda ner prislistan som PDF

Logga in på lagbevakningen

Ny version av lagbevakningstjänsten

Teaser image

Vi har under 2020 arbetat med att ta fram ett helt nytt gränssnitt för vår Lagbevakningstjänst som precis har lanserats!

Läs mer >>

gratis demo

Kontakta mig

Contact picture

Annelie Linhed

Konsult och kursledare

0709-11 99 70

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Ramboll lagbevakning

Förfrågningar & support

Kontakta mig >>

Tjänster

Teaser image

Lagidentifiering

Grunden för att kunna följa kraven i lagstiftningen är givetvis att man känner till vilka kraven är. Den totala mängden lagstiftning är dock stor och det är lätt att missa något om man inte är van att arbeta med frågorna.

Läs mer >>