Kvalitetsnätverk

Jönköping 2019

Det finns många bra idéer och lösningar hos företag och organisationer. Samtidigt är det få som har lösningar på allt. Genom att delta i vårt kvalitetsnätverk får du träffa likasinnade och specialister inom kvalitet från en mängd olika verksamheter, stora som små.

Du får många nya infallsvinklar och nya sätt att lösa olika kvalitetsrelaterade frågor. Detta ger inspiration, idéutveckling och professionell sparring som guidar dig och din organisation genom att ta del av beprövade metoder och verktyg inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Nätverket ger dig

  • Ökad kompetens i din yrkesroll och utökat lokalt kontaktnät
  • Erfarenhetsutbyte tillsammans med yrkeskollegor och inbjudna experter
  • Inspiration för att vidareutveckla ditt företag med ökad kundtillfredsställelse och lönsamhet
  • Möjlighet att påverka nätverkets innehåll

 

Träffar 2019

20 september

Plats och tema bestäms senare

22 november

Plats och tema bestäms senare

Kostnad

5 900 kronor (exkl. moms) för deltagare under ett år (4 st. träffar). Lunch och fika på träffarna ingår. Fler från samma företag betalar endast 2 000 kronor per deltagare.

Kontakt

För mer information, kontakta Jennie Gunnarsson på 010-615 53 68 eller via mail jennie.gunnarsson@ramboll.se.