Hållbarhetsredovisning enligt GRI och lagkrav – E-learning

Rambolls e-learning Hållbarhetsredovisning enligt GRI och lagkrav guidar dig igenom processen för att hållbarhetsredovisa samt ger en introduktion till GRI och aktuella lagkrav på hållbarhetsrapportering.

Idag ökar kraven på hållbarhetsrapportering. Kraven kommer både från intressenter och från lagstiftningen. Stora bolag berörs av krav enligt Årsredovisningslagen och nya krav från EU medför nu att fler organisationer och bolag erhåller nya krav på rapportering. Samtidigt kan det finnas fler anledningar till att hållbarhetredovisa än att uppfylla krav från lagstiftningen.

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att följa upp och redovisa ett företags eller organisations ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Det är också ett sätt att presentera och kommunicera resultat samt berätta vad organisationen arbetat med och åstadkommit under året. På så vis kan hållbarhetsredovisningar även utgöra ett kvitto på hur det går i hållbarhetsarbetet. Företag kan också välja att hållbarhetsredovisa för att nyttja redovisningsprocessen för att skapa driv i hållbarhetsarbetet.

Rambolls e-learning Hållbarhetsredovisning enligt GRI och lagkrav guidar dig igenom processen för att hållbarhetsredovisa samt ger en introduktion till GRI och aktuella lagkrav på hållbarhetsrapportering.

hållbarhetsredovisning

Kursen ger dig

Efter att ha genomfört denna utbildning har kursdeltagaren fått inblick i aktuella lagkrav gällande hållbarhetsrapportering samt GRI och vad det innebär att redovisa enligt GRI Standards. Kursdeltagaren har även fått en struktur för processen för hållbarhetsredovisning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till företag och organisationer, kvalitets- miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsansvariga som ska börja hållbarhetsrapportera, önskar en introduktion till GRI eller önskar lära sig mer om kraven på hållbarhetsrapportering.

Ur kursens innehåll

  • Processen för hållbarhetsrapportering
  • Redovisningsprinciper
  • Global reporting standards (GRI)
  • Lagkrav på hållbarhetsrapport
  • Motiv och mervärden vid hållbarhetsrapportering
hållbarhetsredovisning elearning

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser.

Upplägg för e-learning

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Du som kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där du slutade när du loggar in nästa gång.

Tidsåtgång: Utbildningen tar ca. 35 min + tid för frågor.

Användarlicensen gäller under tolv månader.

Kurs på distans

Företagsanpassad e-learning

Önskar ni en företagsspecifik utbildning? Vårt produktionsteam hjälper er gärna. Utifrån era behov och önskemål kan vårt produktionsteam anpassa våra e-learnings.

Fler utbildningar inom hållbarhet hittar du här.

Information

E-learning

Hållbarhetsredovisning enligt GRI och lagkrav – E-learning

Sökord

  • GRI Standards
  • Hållbarhetsrapportering
  • Hållbarhetsredovisning

Kursavgift

990 SEK (exkl. moms)

Kursanmälan

Hållbarhetsredovisning enligt GRI och lagkrav – E-learning

Kontakt

Kursledare Nicole Klemets

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Kontakta mig >>
Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar