Grundkurs i säkerhetsskydd

Vad behöver du som ska arbeta inom säkerhetskänslig verksamhet eller med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter känna till? Vad är säkerhetsskydd? Påverkar det dig eller din verksamhet? Hur regleras det? Och varför är det viktigt för dig, dina medmänniskor och Sveriges säkerhet?

Vad behöver du som ska arbeta inom säkerhetskänslig verksamhet eller med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter känna till? Vad är säkerhetsskydd? Påverkar det dig eller din verksamhet? Hur regleras det? Och varför är det viktigt för dig, dina medmänniskor och Sveriges säkerhet?

När vi zoomar ut och observerar vårt samhälle i helikopterperspektiv har vi en mängd skyddsvärden som ligger i vårt absoluta intresse att skydda. Dessa innefattar allt ifrån en fungerande rättsstat, ett demokratiskt styre och vår suveränitet, till kommunikationer och tillgång till livsviktiga tjänster. Tillsammans utgör dessa skyddsvärden en grund för vår nationella säkerhet. För att skydda de mest kritiska verksamheterna och deras tillhörande information ägnar vi oss åt det som kallas för säkerhetsskydd. Grunden i detta arbete är en analys av verksamheten och dess skyddsvärden men med ett fokus på skyddsvärden ur ett nationellt säkerhetsperspektiv med en antagonistisk hotbild. Denna analys omsätts sedan i tröskelhöjande åtgärder inom personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet vilka alla syftar till att försvåra för en möjlig antagonist som vill nyttja sårbarheter för egen vinning.

Säkerhetsskyddet i Sverige regleras av olika styrdokument och lagar, bland annat Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Regelverken fungerar som kravställare på förebyggande åtgärder i syfte att skydda verksamhet som är viktig för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. För dig som ska arbeta med säkerhetsskydd eller inom säkerhetskänslig verksamhet krävs därför goda kunskaper och förståelse för såväl teori och praktisk utövning som säkerhetsskydd utifrån perspektivet “Sveriges säkerhet” på såväl nationell som organisationsspecifik nivå. Den här kursen är relevant för dig som vill ha en grundläggande förståelse för säkerhetsskyddets olika delar på ett intressant och tillämpningsbart sätt. Föreläsningar blandas med praktiska exempel och gruppövningar som gör kursen möjlig att implementera direkt i ditt arbete.

Kursen ger dig

Säkerhetsskyddsarbete är ett ”tillsammans-jobb”. På Rambolls grundkurs för säkerhetsskydd blandas därför teoretiska föreläsningar med praktiska scenariobaserade gruppövningar där dina teoretiska kunskaper omsätts till praktiska exempel. På så sätt förser kursen respektive deltagare med goda teoretiska och praktiska kunskaper om arbete kopplat till säkerhetsskydd.

Du som deltagare utrustas med förståelse för säkerhetsskyddets innebörd för samhället och kunskap om de olika områdena som återfinns inom säkerhetsskyddet (informations-, fysisk och personalsäkerhet) samt vilka styrdokument som reglerar detsamma. Efter kursen kommer du där med ha kompetens om vad arbetet med säkerhetsskydd innebär i praktiken, varför det är viktigt och hur regelefterlevnad kan säkerställas. Vidare kommer du, efter avslutad kurs, besitta kunskap om vad lagar, förordningar och vägledningar säger samt hur du kan möjliggöra regelefterlevnad på din arbetsplats och på så sätt bidra till ett tryggare Sverige.

Kursen ger dig även möjligheten att samverka med andra aktörer. Kursdeltagarna får bland annat identifiera utmaningar inom säkerhetsskyddsarbetet på såväl organisationsspecifik som generell nivå och samtidigt samarbeta med andra verksamheter i syfte att hitta lösningar och hantera dessa utmaningar. Att inkludera och förstå olika perspektiv inom säkerhetsskyddsarbetet skapar bättre kapacitet för att arbeta med en innovativ approach – något som är avgörande för ett robust säkerhetsskydd. Identifierade utmaningar kan med fördel tas vidare till Rambolls fördjupningskurs inom säkerhetsskydd där ytterligare utbildning och möjlighet till samverkan erbjuds.

grundkurs säkerhetsskydd

Målgrupp

Vår utbildning i grundläggande säkerhetskydd riktar sig till personer som i sin yrkesroll arbetar inom säkerhetskänslig verksamhet och/eller med säkerhetskänsliga uppgifter.

Ur kursens innehåll

 • Vad är säkerhetsskydd? Varför är det viktigt?
 • Vilken styrande dokumentation reglerar säkerhetsskydd?
 • Vem och vad omfattas av säkerhetsskydd?
 • Grundförståelse för vanligt förekommande begrepp
 • Vad är dina, eller din organisations skyldigheter?
 • Säkerhetsskyddets olika delar;
  – Informationssäkerhet
  – Fysisk säkerhet
  – Personalsäkerhet
 • Hotbild & analys
 • Säkerhetsskyddad upphandling

Recensioner

Läs recensioner av våra utbildningar på utbildning.se

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

grundkurs säkerhetsskydd

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Öppen Utbildning

Grundkurs i säkerhetsskydd

Sökord

 • Informationssäkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Säkerhetsskydd

Kursavgift

7.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Kontakt