1281 Träff på

E-learning

upplägg Korta utbildningar – utbildningar på t ex 1-4 h. Förberedande utbildning – Balansera kompetensen ... farligt gods  Grundläggande miljö och ISO 14001 Grundläggande miljö för miljödiplomerade verksamheter Grundläggande

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

och skyddsombud, 1 dag Utbildning - Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud - 1 dag En god arbetsmiljö ... fika. Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete

Stor satsning på arbetsmiljöområdet

av utbildningskostnaden. Stödet börjar gälla den 1 januari 2021. Ramboll är ansluten och godkänd utbildningsanordnare ... E-learning inom arbetsmiljö i början av året - håll utkik! Här finns exempel på utbildningar som omfattas

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken (SBA)

om skydd mot olyckor översikt med fokus på 2 kap §§2–3 om verksamhetens och ägarens skyldigheter. Hur ... erfarenhetsutbyte. Öppen utbildning course 2.900 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. På

Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Vi lär er hur man skapar en hållbar arbetsmiljö och vad det är i en verksamhet som påverkar medarbetarnas fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Andreas Falegren

Kursledare 010-615 66 63 Kontor: Stockholm brandskydd andreas.falegren@ramboll.se Andreas är utbildad ... brandkonsult i olika typer av projekt sedan 2012. Arbetsuppgifterna har innefattat brandteknisk projektering

Bjarke Rosenberg

Konsult och kursledare 010-615 66 62 Kontor: Stockholm brandskydd bjarke.rosenberg@ramboll.se Jag ... Jag har sedan 1979 erfarenhet från svensk räddningstjänsts syn på strategisk insatsplanering likväl som

Annelie Linhed

Konsult och kursledare 0709-11 99 70 Kontor: Perstorp miljo annelie.linhed@ramboll.se Erfarenhet

Bert-Ola Nilsson

Konsult och kursledare 0706-57 46 17 Kontor: Perstorp ledningssystem bert-ola.nilsson@ramboll.se ... att införa ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 i olika typer av organisationer. Övrig tid läggs på

Arbetsmiljöutbildning – Chefer och skyddsombud – E-learning

Detta är en omfattande E-learning som ger dig grundläggande kunskaper om ... påföljder och straff) Systematiskt arbetsmiljöarbete – (10 steg för systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning

Filtrera sök resultat