1281 Träff på

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

RSM&CO har stöttat Arver Lastbilar med att upprätta en komplett ... miljökonsekvensbeskrivning. Ansvariga konsulter: Martin Bertilsson & Anna Sköld Kontaktperson: Ola Söderbäck, Arver Lastbilar

Miljöcontroller att hyra

Norrenergis avdelning Miljö och säkerhet var underbemannad och behövde hjälp med att utföra arbetsuppgifter ... Norrenergi: Dana Wojciechowska  Period: November 2015 - Juni 2016

Löpande arbetsmiljöstöd

RSM&CO har hjälpt Landskrona Energi med löpande arbetsmiljöstöd gällande bland annat riskbedömningar ... Ansvarig konsult: Carina Ölmskog Projekttid: 2014-10-01 – 2016-02-01

Internrevision av ledningssystem

standarder som ni är certifierade mot (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Mål med utbildningen Efter genomgången ... ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Revisionerna skall fokusera på väsentligheter

Webbinarium - Arbetsmiljörevision

kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Då allt fler verksamheter väljer att certifiera ... (alternativt gå över från den gamla OHSAS 18001-standarden) blir det en utmaning att säkerställa att revisorerna

ID06 Kompetensdatabas

ID06-kort. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser ... ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser

Om oss

Ramboll. Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 500 experter i 35 länder som designar framtidens ... arbetsmiljöområdet (ISO 9001, ISO14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001) . Vårt mätlaboratorium i Perstorp är ackrediterat enligt

Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Grundläggande miljöutbildning - Miljödiplomering Ett grundkrav för en miljödiplomerad verksamhet är ... öppna kurstillfällen. Öppen Utbildning course 1 500 kr (exkl. moms) Fler än tre personer? Hör av er för

Transport av farligt gods

Kursen är ett krav för alla som transporterar eller hanterar farligt gods. Vår ... e-learning kurs uppfyller kravet i kapitel 1.3 i regelverket 1.3 ADR-S.

Teleregistrering SS 4551201 utgåva 6

Redan 2005 kom utgåva 6 av den svenska standarden för registrering av teleanläggningar - SS 4551201. Trots ... Trots att den gamla utgåvan redan 1 april 2006 upphörde att gälla har många verksamheter ännu inte börjat

Filtrera sök resultat