1250 Träff på

ISO 26000 - Socialt ansvarstagande

ISO 26000 - Socialt ansvarstagande ISO 26000 - Socialt ansvarstagande Vet ni vad ni står i hållbarhetsarbetet ... standard för systematisk egendeklaration (SIS-SP 2:2013) Varför börja med en GAP-analys? Om ni påbörjar arbetet

Interna revisioner

Interna revisioner Interna revisioner - Kvalitet-, Miljö-, CSR och Arbetsmiljö Väl utförda internrevisioner ... flertal standarder som t.ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000. Lagrevisioner Vi gör revisoner

Riskbedömningar

Riskbedömningar - Inom många delar av lagstiftningen ställs det krav på ... Riskbedömningar - Inom många delar av lagstiftningen ställs det krav på riskbedömningar och riskanalyser

Miljörapport

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta miljörapporter och vi kan hjälpa er i alla steg !

Miljömätningar

Vårt mätlaboratorium är ackrediterat enligt den internationella standarden ... enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005 och vi kan erbjuda flera olika typer av mätningar

Grundläggande kvalitet och miljö

E-learning kvalitet Kursen syftar till att ge kursdeltagaren en grundläggande ... kunskapsfrågor fördelade på två block. Utbildningen tar ca 45 - 60 minuter att genomföra. Användarlicensen ger dig

Förvaltningsrutiner enligt lagkrav i Miljöbalken och Miljöbyggnad

Kursen hjälper dig ta fram eller implementera förvaltningssystem för att säkra ... kanske arbetar hos fastighetsägare, -utvecklare eller -förvaltning eller inom funktioner för att kravställa

Transport av farligt gods på sjö

Alla som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö ska genomgå en utbildning ... på sjö ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket IMDG-koden. Läs mer om våra kurser

Konsultstöd på distans

vidare med. <!--{cke_protected}{C}%3C!%2D%2D!%5Bendif%5D%2D%2D%3E--><!--{cke_protected}{C}%3C!%2D%2D!%5Bif%2D%2D%3E--> ... vidare med. <!--{cke_protected}{C}%3C!%2D%2D!%5Bendif%5D%2D%2D%3E--><!--{cke_protected}{C}%3C!%2D%2D!%

Arbetsmiljö arbete i coronatider

inte lämnar någon oberörd. För oss på Ramboll Miljö & Hälsa är det viktigt att kunna bidra och på det sätt ... Webinariet kommer vi hålla den 28:e april kl. 10:00 - 11:00, på Internationella Arbetsmiljödagen. Klicka här

Filtrera sök resultat