1250 Träff på

Cecilia Herling

Lagbevakning & webbutbildning 0709-27 49 92 Kontor: Linköping neutral cecilia.herling@ramboll.se ... Lagbevakning & webbutbildning 0709-27 49 92 Kontor: Linköping neutral cecilia.herling@ramboll.se

Lagbevakning

Vår lagbevakning sparar tid åt er! Effektiv lagbevakningstjänst via webben med verktyg ... webben med verktyg för lagrevision. Miljölagstiftning & Arbetsmiljölagstiftning. Boka din demo idag

Stresshantering

strategier för ett ökat välmående på arbetsplatsen - då är denna kurs definitivt något för dig! arbetsmiljo ... Kursomgång 1: Del 1 - 17/3, Del 2 - 24/3, Del 3 - 31/3 Kursomgång 2: Del 1 - 11/5, Del 2 - 18/5, Del 3

Praktiskt hållbarhetsarbete för små och medelstora företag

Utbildning - Praktiskt hållbarhetsarbete för små och medelstora företag Vill du komma igång med ett ... vi erbjuder ett uppföljande kurstillfälle på 1 timma ca 6 månader efter genomförd kurs. Vid detta tillfälle

Grundutbildning i revisionsmetodik

Vår revisionskurs ger dig grundläggande teoretiska kunskaper om hur man planerar, förbereder, genomför revision av ledningssystem och hur man rapporterar och följer upp

Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250, företagets redovisade balansomslutning har för vart ... senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, företagets redovisade nettoomsättning har

Hantering av brandfarliga varor

och explosiva varor översikt samt med fokus på §§ 6–10. Aktsamhetskrav Utredningskrav Kompetenskrav Föreståndarkrav ... till och följa. Öppen utbildning course 2.900 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. På

Värdeskapande ledningssystem

ledningssystem Utbildning - Värdeskapande ledningssystem, 1 dag Ledningssystem syftar till att driva förbättring ... er verksamhet certifierad enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 eller så är den inte det. Ett certifierat

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Utbildning - Utveckla en hållbar leverantörskedja, 1 dag Den här kursen riktar sig till dig som är hållbarhetsansvarig ... värdera detta. Att ställa rätt sorts krav - relevanta krav där det har betydelse inom olika områden (miljö

Kemiska hälsorisker med riskbedömning

riskbedömning Utbildning - Kemiska hälsorisker med riskbedömning, 1 dag Efter kursen har du övergripande ... gånger mer kemikalier än vad vi gjorde på 1950-talet. En del av dem har inte bara positiva effekter utan

Filtrera sök resultat