1250 Träff på

God Jul och Gott Nytt År

Önskar vi på Ramboll Utbildning & Lagbevakning! Önskar vi på Ramboll Utbildning & ... Ramboll Utbildning & Lagbevakning! Önskar vi på Ramboll Utbildning & Lagbevakning!

Nya ISO 9001 & 14001

ett år kvar tills de äldre standarderna för ISO 14001 och 9001 upphör att gälla. Om man inte i god tid ... verksamhet för att möta kraven i ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015 riskerar man att bli utan certifikat. Man

Frukostseminarium i Linköping 17 november

Frukostseminarium i Linköping 17 november RSM&CO tillsammans med KemRisk bjuder in till ett kostnadsfritt ... kostnadsfritt frukostseminarium i Linköping den 17 november. miljo För att kunna bredda vårt utbud och erbjuda

Frukostseminarium Kvalitetsdiplomering

är en helt nystartad form av diplomering, grundad 2016 av föreningen Svensk Kvalitetsbas. Syftet med kvalitetsdiplomering ... förtroende. Anmälan Datum: 3 mars Tid: 08:30 - 10:00 Seminarieledare: Sofie Engel Seminariet är kostnadsfritt

Kunddagar lagbevakning 2017

Kunddag lagbevakning 2017 Vi välkomnar alla våra lagbevakningskunder på någon av våra kunddagar där ... platser: Göteborg - 29/8 Linköping - 31/8 Stockholm - 5/9                      Jönköping - 6/9                     

Nya ISO 45001:2018

skjutits upp under lång tid är den nu här – ISO 45001:2018, den nya arbetsmiljöstandarden. Standarden kommer ... att ersätta OHSAS 18001. Precis som för ISO 9001:2015 och 14001:2015 sker övergången till den nya standarden

Frukostseminarium Kvalitetsdiplomering 28 april

Göteborg så berättar vi mer! Kvalitetsdiplomering - Nyhet! Ställer era kunder krav på kvalitetsledningssystem ... diplomering, grundad 2016 av föreningen Svensk Kvalitetsbas. Anmälan Datum: 28 april Tid: 08:30 - 10:00 Seminarieledare:

Missa inte att registrera era kemikalier!

31 Maj 2018 ska alla ämnen som tillverkas inom eller importeras till EU i mängder över 1 ton per år vara ... 31 Maj 2018 ska alla ämnen som tillverkas inom eller importeras till EU i mängder över 1 ton per år vara

God jul och gott nytt år

Önskar alla vi på RSM&CO neutral God jul och Gott nytt år!

ISO 45001 Arbetsmiljöledning

fungerat som projektledare för detta arbete. Sedan 2007 har man i Sverige med hjälp av ett ackrediterat ... certifiera sig mot OHSAS 18001. Rätt applicerat uppfyller OHSAS 18001 också kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete

Filtrera sök resultat