1281 Träff på

Mia Ströman

0767-60 10 07 Kontor: Stockholm hallbarhet mia.stroman@ramboll.se

Nicklas Gustavsson

0730-93 93 33 Kontor: Perstorp miljo nicklas.gustavsson@ramboll.se Erfarenhet och kompetensområden

Niclas Holm

0709-11 99 74 Kontor: Göteborg miljo niclas.holm@ramboll.se Erfarenhet och kompetensområden Jag har

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult 0709-27 45 06 Kontor: Stockholm miljo nicole.klemets@ramboll.se Erfarenhet

Sofia Askengren

Marknad & Kommunikation ... Marknad & Kommunikation 0709-11 99 78 Kontor: Göteborg neutral sofia.askengren@ramboll.se Erfarenhet ... marknadskommunikation på Ramboll Environment & Health. Göteborg Back-office

Inhyrd Kvalitets- och miljösamordnare

efter omcertifieringen enligt ISO 9001/14001 i april 2016. "RSM&CO är alltid bra att ha och göra med. Ger ... sätt. Mycket hjälpsam, pålitlig och kunnig."  - Lisa Eriksson, Papyrus Supplies RSM&CO är alltid bra att

Utredning av matavfall

Vid renoveringen av Sollentuna sjukhus valde man att undersöka olika sätt att sortera ut matavfall för att på bästa ... Kontaktperson: Jonas Bonns, Makab Uppdraget utfördes under 2016

Kemikaliehantering

RSM&CO fick i uppdrag av Svenska kraftnät att utreda och förbättra ... uppdraget och vi är mer än nöjda med hennes prestationer. - Sandra Göransson, miljökoordinator Svenska Kraftnät

Företagsintern arbetsmiljöutbildning

personal. Varje år genomförs 4 dagar lång utbildning (1 dag i veckan under 4 veckor) för chefer och skyddsombud ... AFSar som företaget berörs av Riskbedömning - teori och praktisk övning Kemikaliehantering Organisatorisk

Hållbarhetsrapportering

RSM&CO har i rollen som projektledare stöttat Relacom i deras arbete med sin hållbarhetsrapport ... Vi arbetar självklart vidare med Anna och RSM&CO”  - Veronica Ezeyza-Alvear, VD Relacom Group

Filtrera sök resultat