1250 Träff på

ISO 45001 Arbetsmiljöledning

fungerat som projektledare för detta arbete. Sedan 2007 har man i Sverige med hjälp av ett ackrediterat ... certifiera sig mot OHSAS 18001. Rätt applicerat uppfyller OHSAS 18001 också kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem ... förvalta och utveckla ledningssystem enligt ISO 9001:2015. Hur kan vi hjälpa er med ISO 9001?

Miljödiplomering

Miljödiplomering - anpassad miljöledning för små och medelstora företag! ... Miljödiplomering - anpassad miljöledning för små och medelstora företag! Ramboll är godkända utfärdare

Miljömärkning

Vi kan stötta din verksamhet i de olika faserna av en miljömärkning t.ex. genom att ta fram underlag eller göra bedömningar enligt olika kriterier.

Leverantörsuppföljning och leverantörsutveckling

Hur arbetar era leverantörer med miljö, etik & socialt ansvar? Vi kan hjälpa med leverantörsuppföljning

Luftkvalitet i utomhusmiljö

Ramboll erbjuder spetskompetens inom luftkvalitet och använder nyskapande teknik och metoder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar

Lagidentifiering

Vid en lagidentifiering sätter vi oss in i er verksamhet och vi upprättar en laglista, gärna i vår lagbevakningstjänst, som är anpassad för er verksamhet.

Lagrevision

Lagrevision, att regelbundet utvärdera efterlevnaden av lagstiftningen, är ett krav ... efterlevnaden av lagstiftningen, är ett krav i I ISO 14001 . Vi kan hjälpa er med metodik för lagrevision!

Utveckling av ledningssystem för hållbarhet

Uppstart sker i februari 2020 och vi beräknas vara klara vid årsskiftet 2020/2021.   Mer information om nätverket ... nätverksträff/workshop pågår mellan 09:30 – 16:00. Teori varvas med praktik och tid ges för att börja

Ny distansutbildning via vårt digitala klassrum

NYA ISO 9001, 14001 OCH 45001 FÖR INTERNA REVISORER - 26/3 Nu på torsdag kör vi vår kurs Nya ISO 9001 ... 9001, 14001 och 45001 för interna revisorer som distansutbildning med lärarledd undervisning via webben

Filtrera sök resultat