1250 Träff på

Vidareutveckla dig som internrevisor

Vidareutveckla dig som internrevisor Utbildningen syftar till att inspirera och motivera deltagarna att ta nästa steg att utveckla sig som internrevisor och få kunskap om hur man kan revidera

Utbildningsområden

Läs mer om våra utbildningar och kurser inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ... Utbildning Ramboll Utbildning - Öppen utbildning, Företagsintern och E-learning Vi får ofta höra att

Kursanmälan

Kursanmälan Frågor kring din anmälan? Ring oss gärna på 010-615 60 00. ... Frågor kring din anmälan? Ring oss gärna på 010-615 60 00.

Miljörevision med fokus på ISO 14001

som internrevisor ökad förståelse om kraven i ISO 14001, en överblick av de viktigaste författningskraven ... förbättringsområden. Intern miljörevision enligt ISO 14001 syftar till att utreda om ledningssystemet genererar de

ISO 14001:2015 - Miljöledning

Få koll på ert miljöarbete med våra kurser i miljöledningssystem ... miljöarbete med våra kurser i miljöledningssystem ISO 14001! Perfekt för nya miljösamordnare eller för den som

Internrevision av ledningssystem

kurser, där vi genom åren utbildat mer än 1 000 interna revisorer. Genom att varva teori med praktiska rollspel ... arbetsmiljöledningssystem baserat på kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. revision Kursen ger dig Kunskap och

Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för ... har ni tidigare varit certifierade enligt OHSAS 18001 men nu gått över till ISO 45001-standarden? Eller

Lagkrav på farliga ämnen i varor för tillverkare och importörer (REACH, RoHS och konfliktmineraler)

konfliktmineraler) Utbildning i REACH, RoHS och konfliktmineraler, 1 dag Att kunna leverera varor utan ämnen som innebär ... en vara eller komponent som innehåller mer än 0,1 % av ett ämne på förteckningen måste lämna information

ISO 9001:2015 - Kvalitetsledning

Kursen ger dig kunskap om kvalitetsledning enligt standarden ISO 9001 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven i ISO 9001:2015. ... hur man praktisk kan tillämpa kraven i ISO 9001:2015.

Miljölagstiftning

Miljölagstiftning, 1 dag Miljölagstiftning - Kurs i miljölagstiftning Kursen ger dig en bra grund ... miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001. Teori varvas med övningsuppgifter och diskussioner för

Filtrera sök resultat