1244 Träff på

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult 0709-27 45 06 Kontor: Stockholm miljo nicole.klemets@ramboll.se Erfarenhet

Sofia Askengren

Marknad & Kommunikation ... Marknad & Kommunikation 0709-11 99 78 Kontor: Göteborg neutral sofia.askengren@ramboll.se Erfarenhet ... marknadskommunikation på Ramboll Environment & Health. Göteborg Back-office

Inhyrd Kvalitets- och miljösamordnare

efter omcertifieringen enligt ISO 9001/14001 i april 2016. "RSM&CO är alltid bra att ha och göra med. Ger ... sätt. Mycket hjälpsam, pålitlig och kunnig."  - Lisa Eriksson, Papyrus Supplies RSM&CO är alltid bra att

Certifieringssystem för SBR

SBR som succesivt har utvecklats. kvalitet SBR - Sveriges Bilåtervinnare riksförbund SBR är förkortningen ... Bilåtervinnare riksförbund, Förbundet bildades redan 1961 och är en sammanslutning av företag inom bildemonteringsbranschen

Utredning av matavfall

Vid renoveringen av Sollentuna sjukhus valde man att undersöka olika sätt att sortera ut matavfall för att på bästa ... Kontaktperson: Jonas Bonns, Makab Uppdraget utfördes under 2016

Kemikaliehantering

RSM&CO fick i uppdrag av Svenska kraftnät att utreda och förbättra ... uppdraget och vi är mer än nöjda med hennes prestationer. - Sandra Göransson, miljökoordinator Svenska Kraftnät

Företagsintern arbetsmiljöutbildning

personal. Varje år genomförs 4 dagar lång utbildning (1 dag i veckan under 4 veckor) för chefer och skyddsombud ... AFSar som företaget berörs av Riskbedömning - teori och praktisk övning Kemikaliehantering Organisatorisk

Hållbarhetsrapportering

RSM&CO har i rollen som projektledare stöttat Relacom i deras arbete med sin hållbarhetsrapport ... Vi arbetar självklart vidare med Anna och RSM&CO”  - Veronica Ezeyza-Alvear, VD Relacom Group

Framtiden för hållbarhet börjar nu

utveckling som stakats ut med agenda 21. Agendan för det 21:a århundradet. Då var det kanske inte så överraskande ... detta år 2016, men det gjorde mig både glad och inspirerad. Världen har tagit sikte mot nästa 15-års period

Ny föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverket går ut hårt med information om ... AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den träder i kraft den 31 mars 2016 och kommer beröra

Filtrera sök resultat