1244 Träff på

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem ... förvalta och utveckla ledningssystem enligt ISO 9001:2015. Hur kan vi hjälpa er med ISO 9001?

Miljödiplomering

Miljödiplomering - anpassad miljöledning för små och medelstora företag! ... Miljödiplomering - anpassad miljöledning för små och medelstora företag! Ramboll är godkända utfärdare

Miljömärkning

Vi kan stötta din verksamhet i de olika faserna av en miljömärkning t.ex. genom att ta fram underlag eller göra bedömningar enligt olika kriterier.

Leverantörsuppföljning och leverantörsutveckling

Hur arbetar era leverantörer med miljö, etik & socialt ansvar? Vi kan hjälpa med leverantörsuppföljning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ... i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:14. Föreskrifterna hjälper dig som chef att utveckla din verksamhet

Luftkvalitet i utomhusmiljö

Ramboll erbjuder spetskompetens inom luftkvalitet och använder nyskapande teknik och metoder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar

Lagidentifiering

Vid en lagidentifiering sätter vi oss in i er verksamhet och vi upprättar en laglista, gärna i vår lagbevakningstjänst, som är anpassad för er verksamhet.

Lagrevision

Lagrevision, att regelbundet utvärdera efterlevnaden av lagstiftningen, är ett krav ... efterlevnaden av lagstiftningen, är ett krav i I ISO 14001 . Vi kan hjälpa er med metodik för lagrevision!

Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen är ett omfattande område som kan vara svårt att sätta ... certifierade enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 är det också ett krav att regelbundet utvärdera

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Olika intressentgrupper såsom ägare, kunder och samarbetspartners ... energiförbrukning, arbetsförhållande, arbetsmiljö & säkerhet kundnöjdhet, m.m. Att avgöra vilka aspekter

Filtrera sök resultat