1282 Träff på

Luftkvalitet i utomhusmiljö

Ramboll erbjuder spetskompetens inom luftkvalitet och använder nyskapande teknik och metoder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar

Lagidentifiering

Vid en lagidentifiering sätter vi oss in i er verksamhet och vi upprättar en laglista, gärna i vår lagbevakningstjänst, som är anpassad för er verksamhet.

Lagrevision

Lagrevision, att regelbundet utvärdera efterlevnaden av lagstiftningen, är ett krav ... efterlevnaden av lagstiftningen, är ett krav i I ISO 14001 . Vi kan hjälpa er med metodik för lagrevision!

Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen är ett omfattande område som kan vara svårt att sätta ... certifierade enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 är det också ett krav att regelbundet utvärdera

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Olika intressentgrupper såsom ägare, kunder och samarbetspartners ... energiförbrukning, arbetsförhållande, arbetsmiljö & säkerhet kundnöjdhet, m.m. Att avgöra vilka aspekter

Egenkontroll

Egenkontroll Egenkontroll & Egenkontrollsystem Egenkontroll – Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ... egenkontroll? Allmänna regler om egenkontroll finns i 26 kapitlet i miljöbalken och gäller för alla verksamheter

Extern miljösamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom miljöområdet? Har ni svårt att finna rätt miljösamordnare? Kontakta oss på

BAS-P BAS-U

kan även hjälpa till att utbilda era medarbetare - vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna ... ng. BAS-P BAS-U Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 – bygg och anläggningsarbete, ställer ett formellt

Extern kvalitetssamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom kvalitetsområdet? Har ni svårt att finna rätt kvalitetssamordnare? Kontakta oss på Ramboll!

Grundläggande miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

E-learning miljo Grundläggande miljöutbildning och Miljödiplomering syftar till att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor,

Filtrera sök resultat