1244 Träff på

Referensprojekt

Referensprojekt service

Uppförandekod

En uppförandekod är ett centralt styrdokument för hållbarhetsarbetet. Vi kan hjälpa er att ta fram en uppförandekod både för er och för era

Väsentlighetsanalys och hållbarhetsstrategi

Med hjälp av väsentlighetsanalysen plockar vi ner frågeställningar som kan verka luddiga till något som är konkret och strategiskt rätt för er.

Säkerhetsrådgivare & Farligt gods

RSM&CO kan erbjuda säkerhetsrådgivare som är godkända för alla transportslag och vi kan även ... transportslag och vi kan även hjälpa till med ADR 1.3 utbildning av personal.

SSAK - Snabb Systematisk Arbetsmiljökartläggning

SSAK - Snabb Systematisk Arbetsmiljökartläggning Kartläggning Systematiskt arbetsmiljöarbete Vi kan ... förbättringar som kan ge störst effekt - Vi kallar det SSAK - Snabb Systematisk Arbetsmiljökartläggning. arbetsmiljo

Riskutredning

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken vidta de försiktighetsmått som behövs. Vi kan hjälpa er att upprätta riskutredningar.

Utveckling av ledningssystem för hållbarhet

Uppstart sker i februari 2020 och vi beräknas vara klara vid årsskiftet 2020/2021.   Mer information om nätverket ... nätverksträff/workshop pågår mellan 09:30 – 16:00. Teori varvas med praktik och tid ges för att börja

Ny distansutbildning via vårt digitala klassrum

NYA ISO 9001, 14001 OCH 45001 FÖR INTERNA REVISORER - 26/3 Nu på torsdag kör vi vår kurs Nya ISO 9001 ... 9001, 14001 och 45001 för interna revisorer som distansutbildning med lärarledd undervisning via webben

Vägen till ett hållbart arbetsklimat - Webbinarium 14 februari kl 10:00 - 11:00

Trots att många verksamheter jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor skadas och ... arbetar i verksamheten?   Datum: 14 februari Tid: 10:00 - 11:00 Kostnad: Deltagande är helt kostnadsfritt

Tack för din anmälan!

Tack för din anmälan Tack för din anmälan till vår kurs Vi kommer att bekräfta din anmälan och skicka ut en formell bekräftelse via e-post inom kort. Om det

Filtrera sök resultat