1282 Träff på

Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen är ett omfattande område som kan vara svårt att sätta ... certifierade enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 är det också ett krav att regelbundet utvärdera

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Olika intressentgrupper såsom ägare, kunder och samarbetspartners ... energiförbrukning, arbetsförhållande, arbetsmiljö & säkerhet kundnöjdhet, m.m. Att avgöra vilka aspekter

Egenkontroll

Egenkontroll Egenkontroll & Egenkontrollsystem Egenkontroll – Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ... egenkontroll? Allmänna regler om egenkontroll finns i 26 kapitlet i miljöbalken och gäller för alla verksamheter

Extern miljösamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom miljöområdet? Har ni svårt att finna rätt miljösamordnare? Kontakta oss på

BAS-P BAS-U

kan även hjälpa till att utbilda era medarbetare - vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna ... ng. BAS-P BAS-U Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 – bygg och anläggningsarbete, ställer ett formellt

Extern kvalitetssamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom kvalitetsområdet? Har ni svårt att finna rätt kvalitetssamordnare? Kontakta oss på Ramboll!

Uppförandekod

En uppförandekod är ett centralt styrdokument för hållbarhetsarbetet. Vi kan hjälpa er att ta fram en uppförandekod både för er och för era

Väsentlighetsanalys och hållbarhetsstrategi

Med hjälp av väsentlighetsanalysen plockar vi ner frågeställningar som kan verka luddiga till något som är konkret och strategiskt rätt för er.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ... i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:14. Föreskrifterna hjälper dig som chef att utveckla din verksamhet

Säkerhetsrådgivare & Farligt gods

RSM&CO kan erbjuda säkerhetsrådgivare som är godkända för alla transportslag och vi kan även ... transportslag och vi kan även hjälpa till med ADR 1.3 utbildning av personal.

Filtrera sök resultat